SRIC บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิเมนต์เครือซิเมนต์ไทย  สยามวัสดุทนไฟ เป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟชั้นนำรายแรกในประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2496  โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ในยุคนั้น   เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวัสดุทนไฟแก่โรงงานปูนซิเมนต์และโรงงานผลิตเหล็กในเครือซิเมนต์ไทย  จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้กิจการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  และก่อตั้งเป็นบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ในปี พุทธศักราช 2536

วันนี้สยามวัสดุทนไฟคือผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายเดียวที่ได้รับรางวัล Deming Application Prize ที่พร้อมตอบรับต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ปูนซีเมนต์ เหล็ก แก้ว ปิโตรเคมี เซรามิกส์ อลูมิเนียม ตะกั่ว ดีบุก หม้อไอน้ำ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต  ด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่หลากหลายและการบริการทางเทคนิคที่ครบวงจร  โดยมุ่งสร้างความปีติให้แก่ลูกค้า

บริษัท เค.บี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า SRIC